De OTC-alliantie is een interactief wereldwijd netwerk van chirurgen en wetenschappers, die zich wijden aan ontwikkeling en verbetering van osteosynthese en traumazorg in het algemeen. Zij leiden artsen op, middels wereldwijd georganiseerde CME-geaccrediteerde cursussen en evenementen, symposia, forums en fellowships. Daarnaast draagt de OTC bij aan wetenschappelijk onderzoek middels financiële ondersteuning en het delen en verspreiden van kennis in publicaties en tijdens congressen.

De Stichting OTC-Nederland organiseert, in samenwerking met Stryker B.V., al vele jaren lokaal geaccrediteerde osteosynthese-cursussen voor AIOS Chirurgie en Orthopedie. In deze cursussen worden door een faculteit van toonaangevende lokale experts (OTC-associés) de principes van de operatieve fractuur behandeling op verschillende niveaus gedoceerd en in workshops gedemonstreerd en geoefend. Daarnaast wordt door middel van casuïstiekbesprekingen het geleerde vertaald naar de klinische praktijk.

Bekijk hier de website van OTC Foundation International.