De OTC bestaat uit een interactief wereldwijd netwerk van chirurgen en wetenschappers, die zich wijden aan ontwikkeling en verbetering van osteosynthese en traumazorg in het algemeen. Zij leiden artsen op, middels wereldwijd georganiseerde CME-geaccrediteerde cursussen en evenementen, symposia, forums en fellowships. Daarnaast draagt de OTC bij aan wetenschappelijk onderzoek middels fincanciële ondersteuning en het delen en verspreiden van kennis in publicaties en tijdens congressen.

Click hier voor meer informatie over OTC internationaal.